สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปไต้หวัน

ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเอง
ปัจจุบันมีให้ค้นหาเพื่อเป็นแนวทางมากมายซึ่งถ้าอยากไปเที่ยวและว่างจากการเล่นเกม HappyLuke แล้วก็ สามารถเข้าไปดูข้อมูล
เช่น จากเว็บไซต์ โกวิวี่โก มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในไต้หวันที่น่าสนใจ ดังนี้
อุทยานแห่งชาติ หยางหมิงซาน(Yang Ming Shan National Park)
เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงไทเป ที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่นักปราชญ์
นักรบผู้มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์หมิง ในพื้นที่มีบ้านพักตากอากาศของเจียงไคเช็ก
ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น บ่อน้ำพุร้อน ต้นซากุระ
ภูเขาไฟที่มอดแล้ว เป็นต้น
หยางหมิงซานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งจากชาวไต้หวันเอง
และนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากการเดินทางที่สะดวก และอยู่ไม่ไกลจากไทเป
ทำให้มีชื่อเล่นอีกชื่อว่าเป็น สวนหลังบ้านของไทเป
เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเดินศึกษาเส้นทางชมธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
มีสถานที่ที่น่าสนใจคือ กลุ่มภูเขาไฟ Datun เป็นเทือกเขาหลักตั้งอยู่ในใจกลางของอุทยาน
ที่เมื่อเข้าไปใกล้ก็ยังได้กลิ่นกำมะถันอยู่ มีศาลาไว้สำหรับในชมวิวโดยรอบ
ใช้เวลาเดินจากเชิงเขาไปสู่ยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปลูกไม้ดอก หรือที่เรียกว่าดอกเผือกแห่งหยางหมิงซาน
ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมการปลูกดอกเผือกและสามารถซื้อกลับบ้านหรือเป็นที่ระลึกก็ได้
ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม ก็ยังจะได้ชมดอกซากุระบาน
โดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติหยางหมิงซานให้ได้ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติแห่งนี้ด้
วย

อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ (Taroko National Park) ไท่หลู่เก๋อ หรือ ทาโระโกะ
เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวัน โดยคำว่า ทาโระโกะ
มาจากภาษาของชาวพื้นเมือง ซึ่งหมายถึง ภูเขาที่ยิ่งใหญ่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 3 เมือง
ได้แก่ ฮวาเหลียน หนานโถว และ ไถจง
ที่นี่ถือได้ว่าเป็นผลงานการสร้างสรรค์จากธรรมชาติได้อย่างสวยงาม
ภายในอุทยานเต็มไปด้วยทัศนียภาพของหุบเขา และเทือกเขาสลับซับซ้อน
ทั้งยังมีภูเขาหินแกรนิตจำนวนมาก
หน้าผาสูงชันที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำเป็นเวลานานนับล้านปี
รวมไปถึงพรรณพืชและสัตว์นานาชนิด และยังมี  จุดชมวิวที่น่าสนใจในเขตอุทยานได้แก่
ผานกนางแอ่น อุโมงค์เก้าโค้ง หอที่รำลึกฉางชุน น้ำตกหลูซุ่ย เป็นต้น
อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,700 เมตร
เป็นเขตพื้นที่ที่มีความหลากหลายของภูมิอากาศทำให้มีป่าไม้ชนิดต่างๆเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สน
ไผ่ ต้นโอ๊ค ซึ่งเป็นผืนป่าที่ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาก