บาสเกตบอลกับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

บาสเกตบอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งผู้คนยังให้ความสนใจ และหาเวลาว่างมาออกกำลังกายโดยการเล่นบาสเกตบอล การใช้เวลาว่างเพื่อออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี ทั้งในปัจจุบันผู้คนก็เริ่มให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเป็นอย่างมาก โดยการใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงาน หรือวันว่างในวันหยุดพักผ่อนมาออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรง และไหวพริบของตนเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เวลาอันแสนมีค่า

บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เสริมสร้างสมรรถภาพ และความแข็งแรงของร่างกายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกีฬาประเภทนี้ต้องใช้การเคลื่อนไหว ตั้งแต่การเดิน การวิ่ง การกระโดด และการทรงตัวเลี้ยงลูก การใช้ทักษะหลอกล่อคู่แข็ง ตลอดจนการใช้สายตาคำนวณและโยนลูกให้ลงห่วง ทำให้ผู้เล่นได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายในการออกกำลังได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง และสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องเคลวขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในสนามบาสเกตบอลก็ตาม หรือการใช้ชีวิตประจำวันก็ตาม

ทั้งนี้กีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่ต้องเล่น และแข่งขันกันเป็นทีม โดยจะทำให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะที่จะต้องร่วมมือกัน และใช้ทีมเวิร์คในการเอาชนะคู่แข่งฝ่ายตรงข้าม หากแต่ไม่มีความสามัคคี หรือการประสานงานกันในเกมส์แล้ว แน่นอนว่าไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวเพื่อที่จะเอาชนะได้เลย ทั้งยังสอนให้เกิดการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะอีกด้วย รวมไปถึงการให้อภัยซึ่งกันและกันระหว่างเกมส์เนื่องจากการเล่นกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ต้องเกิดการปะทะกันของร่างกายอยู่ตลอดเวลา บ้างอาจจะเข้าปะทะแรงเกินไป บ้างเกิดอารมณ์โมโหหงุดหงิด การเล่นกีฬาบาสเกตบอลก็จะช่วยทำให้เกิดความยับยั้งชังใจได้มากขึ้น

นอกจากการเล่นบาสเกตบอลจะสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายภายนอกแล้ว ภายในจิตใจเองก็ดีด้วยเช่นกัน สำหรับคนที่ชอบใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาหลังเลิกงาน จะส่งผลให้ผู้เล่นเกิดความผ่อนคลาย มีสมาธิ จิตใจไม่วอกแวก โฟกัสอยู่ที่เกมส์ ทำให้ลดความเครียดหลังจากการทำงานหนักมาตลอดทั้งวันได้เป็นอย่างดี

พัฒนาการทางด้านความคิด และการตัดสินใจ การเล่นกีฬาบาสเกตบอลในบางครั้งต้องใช้ทักษะไหวพริบ และความรวดเร็วในการตัดสินใจ ต่อจังหวะต่างๆในเกมส์การเล่นเป็นอย่างมาก ทักษะตรงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะภายในที่จะช่วยให้ผู้เล่นมีไหวพริบที่ขึ้น ไม่แม้แต่เฉพาะเวลาเล่นบาสเกตบอลเท่านั้น แต่รวมไปถึงการตัดสินใจในจังหวะต่างๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการตัดสินใจบางอย่างที่สำคัญ ทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างรวมเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

การเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจของผู้เล่น การเล่นบาสเกตบอลเองก็เช่นกัน ที่ช่วยเสริมสร้างทั้งสมรรถภาพหลายๆ อย่างของผู้เล่น อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างของตนอย่างไม่เปล่าประโยชน์ และให้ความสนุกเพลิดเพลินกับผู้เล่นได้เป็นอย่างดี

PhotoURL: https://pixabay.com/th/photos/พนัก-backlit-คณะกรรมการบาสเกตบอล-1866968/