ชวนเที่ยวสวนสัตว์ 5 แห่งที่มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์และศึกษา

สวนสัตว์ในปัจจุบันอาจกลายเป็นสถานที่ที่ซึ่งคนไม่นิยมกันนัก เพราะหลายครั้งที่เราเจอสัตว์ในนั้นได้รับการเลี้ยงดูและดูแลได้ไม่ดีเท่าที่ควร แต่ในความเป็นจริงแล้วสวนสัตว์หลาย ๆ ที่ก็จำเป็นในบางแง่บางส่วน เป็นต้นว่าเป็นต้นทางของการอนุรักษ์ พยาบาลและอนุบาลสัตว์ อีกทั้งในแง่ของฝั่งสวนสัตว์จากทางรัฐเองก็พยายามจะสร้างภาพจำให้กับคนใหม่ สวนสัตว์ไม่ใช่สถานที่ซึ่งไปเพื่อดูสัตว์แล้วได้รับความบันเทิง หากแต่เป็นการศึกษาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการเพาะพันธุ์เพิ่มเพื่อปล่อยคืนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวนสัตว์ที่อยู่ร่วมในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

5 สวนสัตว์ที่ยิ่งเที่ยวยิ่งดี

1.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นสวนสัตว์แห่งหนึ่งที่มีการจัดการทรัพยากรและสภาพภูมิประเทศให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ชนิดต่าง ๆ เป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้สัมผัสธรรมชาติพร้อมกับได้สังเกตุพฤติกรรมของสัตว์หายากหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นสิงโตขาว แรดขาว และที่พลาดไม่ได้คือการดูนกหลากหลายสายพันธุ์

2.สวนสัตว์นครราชสีมา

เนื่องจากสภาพอากาศของที่ตั้งสวนสัตว์แห่งนี้เป็นสภาพที่เหมาะสมกับสัตว์ป่าแถบโซนแอฟริกา ที่มีภูมิอากาศแบบร้อนแห้ง ทำให้สวนสัตว์แห่งนี้มีจุดเด่นคือมีสัตว์ป่าผู้ยิ่งใหญ่ของทุ่งแอฟริกาหรือที่เรียกว่า Big Five เช่น สิงโต แรดขาว และควายป่าแอฟริกา

3.สวนสัตว์สงขลา

นอกจากความรู้ที่ได้จากการสังเกตวิถีชีวิต และพฤติกรรมของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดแล้ว สวนสัตว์สงขลายังมีสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีก คือจุดชมวิวซึ่งสามารถชมวิวเมืองสงขลาได้อย่างสวยงามและน่าประทับใจ

4.สวนสัตว์อุบลราชธานี

เนื่องจากเป็นสวนสัตว์ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน สวนสัตว์อุบลราชธานีจึงมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือลักษณะการจัดพื้นที่ให้สัตว์ได้อยู่อาศัยกันแบบ Jungle Park คือนำสัตว์เข้ามาอยู่ในป่าแบบทำลายทรัพยากรธรรมชาติจากดั้งเดิมให้น้อยที่สุด ทำให้ได้เห็นชีวิตของสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

5.สวนสัตว์ขอนแก่น

ยังไม่ทันได้ก้าวเข้าไปก็เห็นมาแต่ไกลจากรูปปั้นกวางที่อยู่หน้าสวนสัตว์ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาชั้นดีสำหรับคนที่สนใจเรื่องความเป็นอยู่ของกวาง เพราะเป็นสัตว์ที่มีมากในบริเวณนั้น แถมยังมีการปล่อยกวางจากสวนสัตว์ขอนแก่นคืนสู่ธรรมชาติที่ทุ่งแสนกวางอีกด้วย

การทำงานของสวนสัตว์

นอกจาก 5 แห่งนี้แล้ว สวนสัตว์อื่น ๆ ที่เข้าร่วมกับองค์การสวนสัตว์เองก็มีนโยบายเพื่ออนุรักษ์เช่นกัน สัตว์บางตัวอาจเข้าใกล้ขีดการสูญพันธุ์มาก และอาจหาแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติได้ยาก การได้รับความดูแลจากสวนสัตว์เป็นอีกหนทางหนึ่งซึ่งจะอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เหล่านี้ไว้ได้ เจ้าหน้าที่จากทางสวนสัตว์เองก็ได้รับการอบรมและฝึกฝน มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์อย่างดี มีการตรวจสอบการทำงานและการดูแลสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการทำงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อขยายองค์ความรู้ อีกหนึ่งความสำคัญที่เราได้รับจากสวนสัตว์ที่มีคุณภาพและทำเพื่อการศึกษา คือการปลูกจิตสำนึกให้กับผู้ไปเที่ยวชมและเด็ก ๆ ที่ได้เห็นสัตว์ทั้งหลาย ให้มีความรักและนึกอยากดูแลปกป้องสัตว์เหล่านี้ ไม่ให้สูญพันธุ์ไป